Một ngày làm Nông Dân tại Nông trang xanh - Củ Chi ngày 22/03/2017